تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی شرکت فلزیاب IKPV

استان فارس – شهر شیراز – پل معالی آباد – خیابان شعید دینکانی – نبش کوچه ۲۱ کد پستی ۷۱۹۶۹۳۵۱۳۵

تلفن تماس با کارشناسان فروش

۰۹۹۱۷۵۷۹۰۰۱