نماد دست در گنج یابی

نماد دست در طول دروان، همیشه یک نماد مفهومی از فداکاری، دوستی و ارزش متقابل بوده است. قدمت علامت دست بر روی سنگ، چوب و فلزات به پیش از تاریخ باز می گردد. اما باید یادآوری کنیم که بیشتر علامت های دستی که در طبیعت دیده می شوند از نظر باستان شناسی به تفکرات دینی مربوط می شوند. همین امر به معجزه زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی با دست کشیدن بر روی آن ها اشاره دارد. برای آنکه همین تاثیر بر روی فرد مرده نیز وجود داشته باشد، در اطراف مقبره فرد فوت شده علامت دست ترسیم می شد که این امر بسیار طبیعی به نظر می رسد.

تفسیر نماد دست در دفینه یابی

علامت دست بر روی صخره های طبیعی اشاره به پول دارد و با توجه به اینکه دست راست همیشه از دست چپ قویتر است، تفسیر این نماد نیز به همین گونه می باشد. چه دست چپ باشد چه راست باید به تعداد انگشتان آن توجه کنید. علامت هایی که در اطراف وجود دارند نیز به هماند اندازه نماد دست و انگشتان ان مهم می باشند. برای مثال در شکل در راست و مخصوصا در نوک انگشت اشاره یک فرورفتگی برای ما خیلی مهم است. در صورتی که این علامت را مشاهده کردید، باید حداکثر ۲۱ قدم در جهت اشاره انگشت به دقت بررسی شده و به دنبال سنگی بگردید که به طور مرتب بریده شده باشد. این سنگ را باید بلند کرد و زیر آن را حفاری کنید. عمق حفاری به سمت پایین یک قدم معادل ۱٫۲۰ متر است.

نماد دست راست در دفینه یابی
نماد دست راست در دفینه یابی

نماد دست به همراه علامت بر روی انگشتان

در صورتی که بر روی انگشتان دست علامتی وجود نداشته باشد، برای دست راست حداکثر ۲۵ قدم و برای دست چپ نیز باید ۵ قدم شمرده شود. اگر بر روی یکی از انگشتان سمبل دست علامتی مشاهده شود، این انگشت دارای اهمیت زیادی می شود و اندازه گیری ها باید بر حسب ان انجام شود. این علامت را بیزانسی ها و ارامنه ها به طور مرتب استفاده می کرده اند.

نماد دست به همراه علامت بر روی انگشتان
نماد دست به همراه علامت بر روی انگشتان

از آنجا که در هر فرهنگی ارزیابی و شماره گذاری متفاوت بوده، بهترین روش بررسی دقیق اراضی خواهد بود. به خاطر اینکه دفینه این نوع علامت ها در فاصله دوری قرار دارد، یک دستگاه فلزیاب قدرتمند می تواند تمام انتظارات را در مدت کمی برآورده نماید. در اینجا محاسبه مربوط به انگشت دست را در زمان تعیین مسافت ذکر کرده ایم. 

محاسبه فاصله دفینه

یک قدم: انگشت شست دست چپ

دو قدم: انگشت شست و اشاره چپ

سه قدم: انگشت شست و اشاره و میانی چپ

چهار قدم: انگشت شست و اشاره و میانی و انگشت انگشتری چپ

پنج قدم: دست چپ کاملا باز

ده قدم: انگشت شست و اشاره راست

پانزده قدم: انگشت شست و اشاره و میانی راست

بیست قدم: انگشت شست و اشاره و میانی و انگشتری راست

بیست و پنج قدم: دست راست کاملا باز

این ارزش های رقمی برای هر علامت و سمبلی معتبر نیستند. آنچه مسلم است هر فرهنگی طرز فکر و طرز شماره گزاری خاص خود را دارد.

توجه: می دانیم که علائم گروهی از دست ها بر روی یک تخته سنگ مربوط به سوگند دسته جمعی ارمنه بوده است. اگر به چنین محلی برخورد کردید، این مژده را باید بدهیم که در کنار یک دفینه غنی ارمنی دفن شده قرار دارید. اگر تصویر دست بر روی صخره گونه حک شده باشد، به معنای بررسی با دست نیز می باشد. لکن به این نکته باید توجه کرد که اگر صلیبی در داخل دست بود، عملیات در جایی انجام خواهد شد که تصویر پیدا شده است، به عبارتی سنگ برداشته خواهد شد.

تک دست

همانگونه در قسمت های قبل اشاره شد، نماد دست سمبل یک مفهوم عددی است. در دوره زمانی مربوط به غارهای قدیمی نیز، انسان های اولیه به طور مرتب از علامت دست در حکاکی بر روی غارها استفاده می کردند. معادل بودن دست راست باز با عدد ۲۵ و دست چپ باز با عدد ۵ را نیز در این چهارچوب توضیح داده بودیم.

اما منطق ترسیم سمبل دست در جاهایی که دفینه راهزنان وجود دارد، هنوز بر ما معلوم نشده است. در منطق بیزانس و ارامنه نیز این سمبل مفهوم خاصی دارد. با توجه به هر دستی که ترسیم شده باشد، معادل آن رقم و یا چند برابرش در آنجا دفینه ای مخفی است. 

اگر بر روی یکی از انگشت ها به جای ناخن اثر اسکنه دیدید، اهمیت دیگری دارد. به نظر می رسد به معنای یک امانت دینی باشد و احتمالا دارای طلسم است. انگشت علامت دار در عین جال از خصوصیت راهنمای جهت نیز برخوردار است.

دست صلیب دار

نماد دست به همراه صلیب
نماد دست به همراه صلیب

اگر در داخل یک یا دو پا و یا یک دست صلیبی یافت شد، به معنی قسم است. خزینه های مسلم و معین است. دست راست باز با پنج انگشت (صلیب دار)؛ به معنی ۲۱-۱۹ قدم رو به جلو و انگشت باز (صلیب دار) معادل ۴۰-۷۰ قدم ره به جلو است. این اعداد را خواه ناخواه متفاوت آورده ایم، زیرا اعداد مورده استفاده اقلیت ها و راهزنان نیز متفاوت می باشد.

نماد دست بر روی دیوار غارها

نماد دست بر روی دیوار غارها
نماد دست بر روی دیوار غارها

علاوه بر این در دیواره داخل غارها نیز به علامت های دستی برخورد می کنیم که در دوره ماقبل تاریخ و زندگی انسان های نخستین و دوران غار نشینی به دلایل نامعلوم بر روی سنگ نقش بسته اند. این نشانه ها یا بر روی سنگ حکاکی شده اند و یا با رنگ های گیاهی سال ها است که در دامن طبیعت جا خوش کرده اند. در این مکان ها اسکلت انسان ها، سنگ های شکل دار و خاکستر آتش پیدا می شود. این نمونه ها برای علم باستان شناسی بسیار ارزشمند و مفید است و به آن ها در تشخیص دوران مختلف بسیار کمک می کند اما از نظر دفینه یابی ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد.

علامت دست در آیین های مختلف

علامت دست در آیین های مختلف
علامت دست در آیین های مختلف

نشانه دست در آیین های مختلف معنای گوناگونی را به خود می گیرد. بیشتر مسلمانان دنیا، نماد دست را به “حضرت فاطمه (س)” ارتباط می دهند (خمسه)، علامت دست در آیین مسیحیت به معنای “مریم باکره” است و یهودیان آن را دست “خواهر موسی” می دانند و حتی نماد دست در شیطان پرستی نیز معنا و مفهوم خود را دارد.

نماد دست در دوران هخامنشی

نماد دست در دوران هخامنشی معمولا به معنای اتحاد و دوستی کشورها بوده است. به همین دلیل دو کشور دفینه ای از آثار را در محدوده مرزی به نشانه صلح دو کشور دفن می کردند و سپس بر روی صخره سنگ های اطراف با معماری دقیق و شایسته، علامت دست را حکاکی می کردند. این نوع نمادها دارای انگشت شصت نمی باشد و بر همین اساس شناسایی می شوند. در جهت طلوع خورشید صبح و به فاصله ده متر، منطقه را کاوش کنید و از یک دستگاه فلزیاب استفاده کنید.

جهت خرید فلزیاب می توانید با شماره ۰۹۹۱۷۵۷۹۰۰۱ تماس بگیرید

نماد دست در دوران اشکانیان و ساسانیان

علامت دست دردوران اشکانیان و ساسانیان یک نماد عقیدتی مذهبی بوده و اشاره مستقیم به مهر، میترا یا منیژه دارد از ایزدان باستانی هندوایرانی پیش از روزگار زرتشت است، که معنی پیمان و دوستی و خورشید نیز می دهد. تعداد انگشتان علامت دست در این دوران کامل بوده معمولا این نماد بر روی سنگ های سیا و غریب حکاکی شده.

اگر علامت دست با مشخصات بالا را دیدید، باید در اطراف به دقت نگاه کنید، یقینا یک تپه وجود دارد. این تپه زمانی این تپه زمانی نیایشگاه میترا و همان عبادتگاه اشکانیان بوده است که به دلیل گذشت زمان ممکن است این تپه به شدت خراب شده باشد. این نوع نوع په ها معمولا دارای گنجینه های گوچکی می باشند.علامت دست در دوران ساسانیان نمادی از قدرت بوده است. با آمدن اسلام گنج های ساسانی که در کاروانسراها و بنها بودند همه غارت شدند لذا نماد دست در این دوره بدون دفینه میباشد.

برخی از مقالات مرتبط

برای امنیت بیشر در کاوش های خود حتما مقاله ” تله فیزیکی در دفینه یابی ” مطالعه بفرمایید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *