نماد کانال یا آبراه در گنج یابی

نماد کانال یا آبراه به صورت حکاکی به همراه جوغن در مناطق مختلف ایران بسیار دیده…

نماد کلید و قفل در دفینه یابی

نماد کلید نشانه تبدیل حادثه مشخصی به انواع دیگر است، یا اینکه علامتی از وقوع به…

نماد پروانه در دفینه یابی

نماد پروانه به معنای خوشحالی کودکان می باشد. این علامت نماد تعالی روح به سمت جاودانگی و…

تخت شاهی در دفینه یابی

تخت شاهی که با نام های تخت پادشاهی، اورنگ پادشاهی، تخت سلطنت، سربر، اریکه هم گفته…

پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی

نماد پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی یکی از نشانه هایی می باشد که حتما…

نماد الاغ در دفینه یابی

الاغ حیوانی بارکش و نجیب می باشد که قادر است به اندازه زیادی بار حمل کند.…

نماد پا در گنج یابی

علامت پا در گنج یابی یکی از محبوب ترین و شناخته ترین سمبل از از کاوشگران…

نماد چنگال مخصوص بلند کردن علف و یونجه در دفینه یابی

نماد چنگال یا چنگک در دفینه یابی یکی از نادرترین نشانه هایی می باشد که توسط…

نماد مرغ و جوجه در دفینه یابی

مقاله ای که اکنون در سایت IKPVDERAK برای شما عزیزان قرار دادیم کارشناسی نماد مرغ و جوجه…

نماد خروس در گنج یابی

نماد خروس در گنج یابی به چه معنا و مفهوم می باشد؟ مقاله ای که اکنون…