نماد کبوتر در گنج یابی

نماد کبوتر در گنج یابی بیانگر اشیاء زینتی بانوان است. اگر در مکانی علامت کبوتر را…

لاپیا چیست

حتما تا کنون فیلم های مختلفی را بر روی سنگ ها دیده اید و گمان کرده…

نماد عقرب در گنج یابی

نماد عقرب در گنج یابی کژدم یا عقرب یکی از موجوداتی که دارای ۸ پا و یک نیش زهر…

سنگ آسیاب در دفینه یابی

سنگ آسیاب ، سنگی است که در آسیاب های آردساز برای آسیاب گندم یا سایر غلات…

نماد چشم در گنج یابی

نماد چشم در ایران باستان علامتی از جهان بینی بوده و نزد مردمان کهن به عنوان…

نماد پیکان یا نشانه فلش

نماد پیکان یا نشانه فلش و تیر نوعی علامت راهنمای مسیر بوده که از دیرباز در…

نماد شمشیر در گنج یابی

نماد شمشیر در گنج یابی به معنای قدرت باستان، جنگ و دفاع در نزد مرمان باستان…

نماد شیر در گنج یابی

نماد شیر در گنج یابی به معنای شجاعت، شکوه و تمدن باستان بوده. این نماد نزد…

دفینه چیست

دفینه یا گنجینه به مجموعه ای از سکه ها و اشیاء باارزش گفته می شود که…

نماد لاک پشت

نماد لاک پشت در دفینه یابی با اندازه های مختلف بر روی سنگ فقط و فقط…