نماد مثلث ، حکاکی مثلث ، مثلث سه نقطه ای در دفینه یابی

در این پست از سایت IKPVDERAK رمزگشایی نماد مثلث ، حکاکی مثلث ، مثلث سه نقطه…

جوغن و معنی انواع جوغان

با یک نمونه مزار که از جوغن پیدا شده شروع می کنیم. می بینیم که در…

سنگ آینه در دفینه یابی به معنای چیست

در این پست از سایت IKPVDERAK با یکی دیگر از مباحث گنج یابی یعنی معنا و…

خزانه شاهی در گنج یابی

در این بخش از سایت IKPVDERAK آشنایی با خزانه شاهی در گنج یابی را برای شما…

نماد قلب در دفینه یابی

نماد قلب شکلی است که از گذشته های بسیار دور به امروز رسیده است. قلب در…

نماد پله در گنج یابی

نماد پله به معنای صعود به تعالی بوده و نزد مردمان کهن، از لحاظ عروج و…

هواکش خزانه در دفینه یابی

در دامنه بسیاری از کوه ها و تپه ها باستانی حفره هایی دیده می شوند که…

گنج دزدان دریایی در کجا دفن شده است

تصور شما از گنج دزدان دریایی چیست و فکر می کنید که دزدان دریایی گنجینه های خود…

درخت در دفینه یابی

درخت در دفینه یابی بر روی صخره ها و مکان هایی مثل آن به عنوان علامت گنج…

نمادهای گمراه کننده در دفینه یابی

در حین کاوش نمادهای گمراه کننده در دفینه یابی بسیار مشاهده می شود. برخی از جوغن…