نماد کلید و قفل در دفینه یابی

نماد کلید نشانه تبدیل حادثه مشخصی به انواع دیگر است، یا اینکه علامتی از وقوع به…

نماد پروانه در دفینه یابی

نماد پروانه به معنای خوشحالی کودکان می باشد. این علامت نماد تعالی روح به سمت جاودانگی و…

پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی

نماد پارچ یا ظرف آب در دفینه یابی یکی از نشانه هایی می باشد که حتما…

نماد الاغ در دفینه یابی

الاغ حیوانی بارکش و نجیب می باشد که قادر است به اندازه زیادی بار حمل کند.…

نماد مثلث ، حکاکی مثلث ، مثلث سه نقطه ای در دفینه یابی

در این پست از سایت IKPVDERAK رمزگشایی نماد مثلث ، حکاکی مثلث ، مثلث سه نقطه…

جوغن و معنی انواع جوغان

با یک نمونه مزار که از جوغن پیدا شده شروع می کنیم. می بینیم که در…

نماد جغد در دفینه یابی

  نماد جغد در دفینه یابی یکی از علامت هایی است که در ایران کمتر دیده…

سنگ آینه در دفینه یابی به معنای چیست

در این پست از سایت IKPVDERAK با یکی دیگر از مباحث گنج یابی یعنی معنا و…

خزانه شاهی در گنج یابی

در این بخش از سایت IKPVDERAK آشنایی با خزانه شاهی در گنج یابی را برای شما…

نماد قلب در دفینه یابی

نماد قلب شکلی است که از گذشته های بسیار دور به امروز رسیده است. قلب در…